Гарадзенсцы ведаюць гэты парк. Ня ўсім вядома, што ён адзіны ў такім родзе. Ля самога жытла чалавека, цара прыроды жыве яшчэ яна — яго падуладная. Са шматпаверхавікоў па свежым ветрыку з ляснога масіва, сонечнай раніцоў можна адчуць гэтае іншае жыцьцё. Чысьцейшым, за іншыя дзельніцы Горадні… Бо гэта -Румлёўскі парк. Ён цяпер помнік прыроды мясцовага значэньня. (калі хто забыўся) Дык, як ён пачувае сябе, у руках і пад уладай гэтага “цара”, які вырашыў праявіць сваё панаваньне?

Гісторыя парку яго пачынаецца амаль за дзьвесьце гадоў таму. Віцэ-маршалку гарадзенскаму Ігнату Ляхніцкаму, належыць ідэя стварэньня парку і сядзібы недалёка, па тым часе, ад Горадні. Усяго ў дзьвух кілямэтрах. Ён, як дасьведчаны ў паркавай справе чалавек прыкладае шмат сілаў на стварэнне рэгулярнай пасадкі дрэваў , якія разам з лясным масівам ствараюць з гадамі шыкоўны ансамбль.

Прафесар Федарук, адмысловец у Беларускіх палаца-паркавых ансамблях лічыць, што Румлёўскі парк унікальным, асобныя яго часткі ўласцівы эпосе барока.

Рэкамендацыі прафесара, часткова пачутыя гарадзенскім кіраўніцтвам, гэтак пачалася санітарна-ляндшафдная высечка, але ці вядома гарадзенцам, хто вызначае, хто той адмысловец, які указвае рабочым лесарубам, якое дрэва перашкаджае разьвіцьцю перспектывы парка? Такое можа параіць толькі вузкі спэцыяліст у гэтай галіне. Што да палянаў, то іх прызначэньне было пры стварэньні парку, для баляваньняў ды сьвяткаваньняў. Ці захаваюцца тыя паляны, ці іх месца можа заняць амбіцыйны плян спадара Казелкова пра пабудову корта. Так, тэнісных кортаў у Горадні бракуе, але не закошт жа пэрліны беларускага паркабудаваньня!!!

Непаразуменьні выклікае і асвальтавыя абцугі, якія кладуцца зараз на жывое цела экасістэмы парка. У нашых суседзяў у Варшаве ёсьць парк Белянскі, ў якім існуе толькі адна асвальтаваная дарога праз парк і тое, па прычыне таго, што яна злучае будынак каталіцкае царквы з праежджай часткай. І гэта парк, які месьціцца не на перэферыі польскай сталіцы. Можа лепей нашым кіраўнікам паглядзець, на магчымасцьць “найменьшага зла” стасоўна прыроды? Тыя дарожкі з другаснага асвальту, якія абкаталі каткі адарвалі частку жывой прыроды ад сістэмы, пакінулі выспачкі на пагібель. У такой выспачкі, як лічаць біёлагі застаўся ўнікальны для парку чырвоны векавы дуб –любімае месца для вавёрак, якія ўзімку цешылі людзей, якія прыходзілі на шпацыр у парк. Цяпер, пад каранямі дуба – асвальт. Яшчэ яры па абодва бакі чакаюць свайго лёсу. Ці прыслухаюцца ўлады да меркаваньняў спэцыялістаў? Чакаць засталося нядоўга. Сямён Шапіра загадаў , каб у найкарацейшы час разабраліся з упарадкаваньнем парку.


Читайте также:

 1.  Aksakal

  0

  0

  Ниасилил

 2. Head 5Shagov

  0

  0

  «Прафесар Федарук, адмысловец у Беларускіх палаца-паркавых ансамблях лічыць, што Румлёўскі парк унікальным, асобныя яго часткі ўласцівы эпосе барока.»

  Непонятно, только, что именно принадлежит стилю барокко? Там же архитектуры нет, ведь?) Да и ошибок много 😀

 3. vik vitaut1

  0

  0

  @ 5Shagov:
  Па сутнасьці адказваю: ніжэй падаю экспэртнае заключэньне прафэсара Федарука.
  Экспертное заключение
  на объект ландшафтной архитектуры – старинный усадебный парк Румлево
  ( г. Гродно)

  Стилевые и композиционные особенности парка, дендрологический состав насаждений, степень сохранности установлены на основании натурного обследования объекта и изучения архивных материалов в НИАБ ( фонды 91,1, 11) ( август, 2007 г.; февраль, 2008 г.)
  Загородная усадьба Ляхницких была заложена в начале Х1Х в. Фундатором строительства являлся Игнатий Ляхницкий, гродненский вице-маршалок, известный публицист и философ, владелец дворца в Гродно.
  Игнатий после 1772 г., получив степень доктора философии, находился при Слонимском дворе Михаила Казимира Огинского, являлся политически доверенной личностью гетмана. Был знаком с размахом его работ по созданию Слонимской резиденции. Выйдя в отставку в чине полковника, увлеченный идеями Просветительства, занимался общественной, литературной и хозяйственной деятельностью. В 1811 г. становится членом Королевского сельскохозяйственного общества в Варшаве; владеет рядом имений, приобретенных от Огинского; является председателем комиссии по надсмотру за порядком в Гродно, возглавляет городской межевой суд и успешно работает над созданием ансамбля в Румлево.
  Описание имения известно по инвентарю за 1846 г., когда оно являлось собственностью уже другого владельца, Якова Румеля, которому перешло в 1828 г после смерти Игнатия. Затем имением владели Франтишка Видацкая (мать Элизы Ожешко), Васильковские. На последнем этапе земли имения, а затем сама усадьба, служили местом дислокации военных. В 1877 г. непосредственно на усадьбе располагался лагерь 104 Устюжского полка 20-ой пехотной дивизии.
  Усадьба формировалась в эпоху классицизма, пришедшего на смену барокко, в двух верстах от города на высокой живописной, слегка пересеченной, разрезанной оврагами коренной террасе Немана. Местоположение и принципы стиля определяли особенности ее планировочного решения. Парадная часть имела четко выраженную композиционную ось, на которой располагалась длинная въездная кленовая аллея. Ось завершалась усадебным домом, расположенным в глубине парка, перед которым имелся газон с традиционным кругом (в диаметре 40 м).
  Вторая усадебная ось протяженностью около 400 м. пересекала усадьбу в поперечнике. С аллеи, проложенной вдоль ее и выложенной бутом, открывались виды на парк. Парк был заложен в пейзажных формах, на месте древесного, в основном дубово-грабового лесного массива, который во все времена выполнял и в настоящее время имеет противоэрозионное значение. В этом массиве, с учетом минимального его нарушения, были спланированы две поляны с живописным абрисом. Опушки первой поляны (в поперечнике 20 – 30 метров) акцентируют сохранившиеся одиночные деревья ясеня и вяза; второй, с огромным (диаметр ствола 120 см) солитерным кленом остролистным в центре, клены.
  Третьим кульминационным композиционным объектом являлся усадебный дом на третьей большой поляне. Сохранились старые деревья белой акации, которые охватывали парковый партер, помогая установить границы и представить планировку парадного двора. Вдоль гребня террас проходила прогулочная тропа под пологом вековых дубов и кленов с видами на русло Немана. Она заканчивалась хорошо выраженной северной видовой площадкой.
  Западную часть парка занимал разреженный древесный массив, сложенный местными видами. Из иноземных растений, которые, несомненно, были в парке, наиболее устойчивой оказалась белая акация и одиночные кусты чубушника и спиреи дубровколистной. Это была наиболее уединенная часть усадьбы, пересекаемая несколькими тропинками, она заканчивалась глубоким оврагом, с мыса которого открывались живописные дальние перспективы. Военными на мысообразном выступе оврага была построена водонапорная башня, из колотых, добротно сложенных валунов. Следует подчеркнуть, что башня не нарушила композиционной целостности пейзажного парка. Выполняя утилитарную функцию, сооружение служило парковым павильоном, своеобразным его романтическим элементом.
  Южная часть парка, со стороны въезда, в противоположность части северной, являлась «открытой». По восточному окраине она охвачена древесным массивом. В основу планировочного решения положены две большие поляны, которые наделяют парк простором. Между полянами выделено прямоугольное пространство (шириной 27 м) линейными посадками сложного состава (ясень, клен, конский каштан). Планировочный прием необычный. Это своеобразный боскет, место празднества и гуляний, дань уважения к прошлой эпохи барочного паркостроения. К нему от главной усадебной аллеи ведет узкая конскокаштановая аллея протяженностью около 90 м.
  Общее состояние объекта, степень сохранности удовлетворительные. Парк нуждается в профессиональном содержании. Первоочередными работами, направленными на сохранение парка, его структуры, качества насаждений, эстетического облика следует считать:
  1. Снятие чужеродных парку деревьев гибридной формы тополя (Populus Lettland), которыми в послевоенные годы обсажен и видоизменен подъездной круг на газоне. Деревья отличаются мощным развитием, достигая высоты 25-27 м.
  2. Очистить всю территорию от валежника.
  3. Убрать пни ветровальных деревьев. Провести замену утраченных деревьев посадкой новых крупномерных саженцев аналогичных видов.
  4. Проведение квалифицированных умеренных санитарно-ландшафтных рубок, направленных на улучшение качества древостоя, раскрытие ряда перспектив.
  5. Особого внимания заслуживают наиболее старые, уязвимые с возрастом деревья парка, которые подвергаются бурелому. Необходимо качественное облегчение крон, установка подпор.
  6. Снятие сорного разнотравья, что в процессе сукцессии приведет к естественному восстановлению травостоя, характерного для грабовых дубрав.
  7. Снять разрушенное, сохранившееся в виде фрагментов асфальтное покрытие на дорожках.
  8. Консервация водонапорной башни (ремонт крыши, установка глухой двери).
  9. Упорядочение дорожно-тропиночной сети, ограничение спортивного сектора.
  10. Закрепить начавшийся размыв дороги со стороны восточного въезда.
  11. Парк нуждается в ограде по его границе со стороны города.
  12. Содержание парка в должном состоянии возможно при наличие профессионального садовника и рабочих.
  13. В эстетическом отношении парк не украшают контейнеры, расставленные, словно малые архитектурные формы вдоль главной парковой оси.
  Парк в Румлево относится к числу лучших пейзажных парков Гродненщины. Несмотря на потери и разрушения, в нем в общих чертах достаточно хорошо просматриваются композиционно-стилевые приемы, выражены основные планировочные оси, места видовых точек.
  Парк в Румлево следует рассматривать как самостоятельный исторический объект, который находится в составе Румлевского лесного массива. Он приурочен к редкому в геоморфологическом отношении рельефу с гумусированными свежими суглинками. Располагает спелым, высокой декоративности древостоем. Вместе с примыкающим лесным массивом образует единую природную систему с разнообразным миром растений и животных. Въездная аллея с семью величественными двухсотлетними кленами не имеет равных в Беларуси. Кроме того, парк связан с историческими, известными в Гродно родами (Ляхницкие, Румели, Видацкие) и пользуется повышенным спросом со стороны населения города, имеет рекреационное значение.
  Парк в Румлёво является лучшим образцом пейзажного паркостроения начала 19 в. и заслуживает статуса памятника природы республиканского значения.
  Очередным этапом работы с объектом является разработка проекта на восстановление (возможно на благоустройство) и сам процесс возрождения старинного парка.

  Профессор
  УО «БГПУ имени Максима Танка»,
  доктор биологических наук А.Т. Федорук

 4. vik vitaut1

  0

  0

  @ 5Shagov:
  спадзяюся ў паркавай пасадцы магчыма выявіць адпаведныя стылі? Ці не?

 5. vik vitaut1

  0

  0

  Гэта заключэньне Федарука:
  Экспертное заключение
  на объект ландшафтной архитектуры – старинный усадебный парк Румлево
  ( г. Гродно)

  Стилевые и композиционные особенности парка, дендрологический состав насаждений, степень сохранности установлены на основании натурного обследования объекта и изучения архивных материалов в НИАБ ( фонды 91,1, 11) ( август, 2007 г.; февраль, 2008 г.)
  Загородная усадьба Ляхницких была заложена в начале Х1Х в. Фундатором строительства являлся Игнатий Ляхницкий, гродненский вице-маршалок, известный публицист и философ, владелец дворца в Гродно.
  Игнатий после 1772 г., получив степень доктора философии, находился при Слонимском дворе Михаила Казимира Огинского, являлся политически доверенной личностью гетмана. Был знаком с размахом его работ по созданию Слонимской резиденции. Выйдя в отставку в чине полковника, увлеченный идеями Просветительства, занимался общественной, литературной и хозяйственной деятельностью. В 1811 г. становится членом Королевского сельскохозяйственного общества в Варшаве; владеет рядом имений, приобретенных от Огинского; является председателем комиссии по надсмотру за порядком в Гродно, возглавляет городской межевой суд и успешно работает над созданием ансамбля в Румлево.
  Описание имения известно по инвентарю за 1846 г., когда оно являлось собственностью уже другого владельца, Якова Румеля, которому перешло в 1828 г после смерти Игнатия. Затем имением владели Франтишка Видацкая (мать Элизы Ожешко), Васильковские. На последнем этапе земли имения, а затем сама усадьба, служили местом дислокации военных. В 1877 г. непосредственно на усадьбе располагался лагерь 104 Устюжского полка 20-ой пехотной дивизии.
  Усадьба формировалась в эпоху классицизма, пришедшего на смену барокко, в двух верстах от города на высокой живописной, слегка пересеченной, разрезанной оврагами коренной террасе Немана. Местоположение и принципы стиля определяли особенности ее планировочного решения. Парадная часть имела четко выраженную композиционную ось, на которой располагалась длинная въездная кленовая аллея. Ось завершалась усадебным домом, расположенным в глубине парка, перед которым имелся газон с традиционным кругом (в диаметре 40 м).
  Вторая усадебная ось протяженностью около 400 м. пересекала усадьбу в поперечнике. С аллеи, проложенной вдоль ее и выложенной бутом, открывались виды на парк. Парк был заложен в пейзажных формах, на месте древесного, в основном дубово-грабового лесного массива, который во все времена выполнял и в настоящее время имеет противоэрозионное значение. В этом массиве, с учетом минимального его нарушения, были спланированы две поляны с живописным абрисом. Опушки первой поляны (в поперечнике 20 – 30 метров) акцентируют сохранившиеся одиночные деревья ясеня и вяза; второй, с огромным (диаметр ствола 120 см) солитерным кленом остролистным в центре, клены.
  Третьим кульминационным композиционным объектом являлся усадебный дом на третьей большой поляне. Сохранились старые деревья белой акации, которые охватывали парковый партер, помогая установить границы и представить планировку парадного двора. Вдоль гребня террас проходила прогулочная тропа под пологом вековых дубов и кленов с видами на русло Немана. Она заканчивалась хорошо выраженной северной видовой площадкой.
  Западную часть парка занимал разреженный древесный массив, сложенный местными видами. Из иноземных растений, которые, несомненно, были в парке, наиболее устойчивой оказалась белая акация и одиночные кусты чубушника и спиреи дубровколистной. Это была наиболее уединенная часть усадьбы, пересекаемая несколькими тропинками, она заканчивалась глубоким оврагом, с мыса которого открывались живописные дальние перспективы. Военными на мысообразном выступе оврага была построена водонапорная башня, из колотых, добротно сложенных валунов. Следует подчеркнуть, что башня не нарушила композиционной целостности пейзажного парка. Выполняя утилитарную функцию, сооружение служило парковым павильоном, своеобразным его романтическим элементом.
  Южная часть парка, со стороны въезда, в противоположность части северной, являлась «открытой». По восточному окраине она охвачена древесным массивом. В основу планировочного решения положены две большие поляны, которые наделяют парк простором. Между полянами выделено прямоугольное пространство (шириной 27 м) линейными посадками сложного состава (ясень, клен, конский каштан). Планировочный прием необычный. Это своеобразный боскет, место празднества и гуляний, дань уважения к прошлой эпохи барочного паркостроения. К нему от главной усадебной аллеи ведет узкая конскокаштановая аллея протяженностью около 90 м.
  Общее состояние объекта, степень сохранности удовлетворительные. Парк нуждается в профессиональном содержании. Первоочередными работами, направленными на сохранение парка, его структуры, качества насаждений, эстетического облика следует считать:
  1. Снятие чужеродных парку деревьев гибридной формы тополя (Populus Lettland), которыми в послевоенные годы обсажен и видоизменен подъездной круг на газоне. Деревья отличаются мощным развитием, достигая высоты 25-27 м.
  2. Очистить всю территорию от валежника.
  3. Убрать пни ветровальных деревьев. Провести замену утраченных деревьев посадкой новых крупномерных саженцев аналогичных видов.
  4. Проведение квалифицированных умеренных санитарно-ландшафтных рубок, направленных на улучшение качества древостоя, раскрытие ряда перспектив.
  5. Особого внимания заслуживают наиболее старые, уязвимые с возрастом деревья парка, которые подвергаются бурелому. Необходимо качественное облегчение крон, установка подпор.
  6. Снятие сорного разнотравья, что в процессе сукцессии приведет к естественному восстановлению травостоя, характерного для грабовых дубрав.
  7. Снять разрушенное, сохранившееся в виде фрагментов асфальтное покрытие на дорожках.
  8. Консервация водонапорной башни (ремонт крыши, установка глухой двери).
  9. Упорядочение дорожно-тропиночной сети, ограничение спортивного сектора.
  10. Закрепить начавшийся размыв дороги со стороны восточного въезда.
  11. Парк нуждается в ограде по его границе со стороны города.
  12. Содержание парка в должном состоянии возможно при наличие профессионального садовника и рабочих.
  13. В эстетическом отношении парк не украшают контейнеры, расставленные, словно малые архитектурные формы вдоль главной парковой оси.
  Парк в Румлево относится к числу лучших пейзажных парков Гродненщины. Несмотря на потери и разрушения, в нем в общих чертах достаточно хорошо просматриваются композиционно-стилевые приемы, выражены основные планировочные оси, места видовых точек.
  Парк в Румлево следует рассматривать как самостоятельный исторический объект, который находится в составе Румлевского лесного массива. Он приурочен к редкому в геоморфологическом отношении рельефу с гумусированными свежими суглинками. Располагает спелым, высокой декоративности древостоем. Вместе с примыкающим лесным массивом образует единую природную систему с разнообразным миром растений и животных. Въездная аллея с семью величественными двухсотлетними кленами не имеет равных в Беларуси. Кроме того, парк связан с историческими, известными в Гродно родами (Ляхницкие, Румели, Видацкие) и пользуется повышенным спросом со стороны населения города, имеет рекреационное значение.
  Парк в Румлёво является лучшим образцом пейзажного паркостроения начала 19 в. и заслуживает статуса памятника природы республиканского значения.
  Очередным этапом работы с объектом является разработка проекта на восстановление (возможно на благоустройство) и сам процесс возрождения старинного парка.

  Профессор
  УО «БГПУ имени Максима Танка»,
  доктор биологических наук А.Т. Федорук

 6. Head 5Shagov

  0

  0

  Интересно)

 7. ocelot ocelot

  0

  0

  знаю в Румлево камень датированный 1900 годом и надпись 101 ПП.Оказывается ПП-это пехотный полк.Есть фото камня.Подскажите на какой сайт залить.

 8.  interesant

  0

  0

  vitaut1
  Ля самога жытла
  сам ты «жытла»,не надо с нами на своём птичьем языке разговаривать!надо-бы забанить тебя за грамотические ошибки и национализм.

 9. Head 5Shagov

  0

  0

  😀 А причем тут национализм?
  Кстати, «граММАтические» ошибки;)
  Да и ошибки, конечно, не только грамматические. Такое ощущение, что текст написан как-то второпях, да и ещё и не проверялся после этого. Короче, я думаю, такое отношение скорее позорит «родную мову»)

 10.  Hummer

  0

  0

  зачем так белорусский язык исковеркан?

 11.  Alex-ystasu

  0

  0

  @ interesant:
  interesant :

  vitaut1
  сам ты “жытла”,не надо с нами на своём птичьем языке разговаривать!надо-бы забанить тебя за грамотические ошибки и национализм.

  Н свой комментарий посмотри! По сути поста что? Или переварить не можешь?

Оставить комментарий


Вы должны залогиниться чтобы оставить комментарий.


Поиск


Популярное за неделюАфиша Гродно

Отдых в Гродно
Отзывы о заведениях


Все новости Беларуси

 • Архив

  Июнь 2019
  ПнВтСрЧтПтСбВс
  « Май  
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

 • Вчера: идет загрузка... посещения, идет загрузка... просмотров страниц. По независимым данным Яндекс.Метрики, без учета гостевого доступа провайдеров.